Symptom och behandlingar

Några exempel på olika smärttillstånd som en naprapat kan behandla:

  • Nackspärr
  • Spänningshuvudvärk
  • Musarm
  • Tennisarmbåge
  • Axelsmärtor
  • smärta i ländrygg eller skuldror
  • Ischias
  • Hälsporre
  • Knä- och hälsenebesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande ger ofta en effektiv smärtlindring eftersom det är baserat på en helhetssyn av varje individ. Därmed kan en naprapat ge en behandling som är skräddarsydd för just dig. Vi på Naprapat Doktorerna börjar alltid med att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till dina besvär. Det kan till exempel bero på en muskulär obalans eller på ergonomiska brister i din arbetsmiljö.

Vanliga smärtområden

För oss är dina behov i fokus och vi strävar alltid efter att hitta de åtgärder som passar just dig.

Här följer en översikt på vanliga smärtområden som vi på Naprapat Doktorerna diagnostiserar och behandlar så gott som dagligen.

Nacke

Det är väldigt vanligt med nackbesvär. Smärtor i nacken kan bland annat bero på spända muskler, inskränkt rörlighet eller diskbuktningar. Många får nackbesvär på grund av ett allt för stillasittande arbete, till exempel framför datorn. Huvudvärk kan ofta bero på muskelspänningar i hals och nacke.

Axel 

En vanlig orsak till axelsmärta är att axelns muskelfästen är inklämda och irriterade. Andra orsaker kan vara förslitning eller slemsäcksinflammation.

Arm 

Smärtor eller domningar i armen eller handen kan bero på nervrotspåverkan från nacken. Tennisarmbåge eller golfarmbåge (epikondylit) är exempel på överbelastningsskador i muskelfästen vid armbågen. Musarm är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika överbelastningsproblem i skuldra och arm.

Ländrygg

Smärta i ländryggen kan bero på bland annat diskbuktningar, rörelseinskränkning, överrörlighet eller förslitning. Ofta beror smärtan till en del på spända muskler i ryggen. Utstrålande smärta i benet, så kallad ischias, kan bero på nervrotspåverkan i ländryggen.

Höft

Höftsmärtor är vanliga. En orsak till höftsmärta kan var irritation i muskelfästen eller slemsäckar runt höften. En orsak till smärtan kan vara slemsäcksinflammation i höften (trochanterit) vilket går att behandla med stötvågsbehandling. En annan, vanlig orsak kan vara förslitning i själva höftleden (höftledsartros), särskilt bland äldre. Smärta i höften kan även bero på problem med ryggen eller bäckenet.

Knä

Knäbesvär kan bero på till exempel skador i ledband eller i en menisk. Det är också vanligt med överbelastningsskador i senorna runt knäleden, särskilt bland personer som idrottar och tränar mycket. Även förslitning kan vara en orsak till smärtan i knäet.

Fot

Hälsporre (plantarfasciit) eller olika hälsenebesvär beror ofta på att man överbelastat foten eller fötterna. Besvär i foten kan även bero på stukningar eller instabilitet. Många får besvär i fötterna på grund av en felaktig fotställning.